هديه ایران ایرانی مسابقه کلاسیک برگزاری

هديه: ایران ایرانی مسابقه کلاسیک برگزاری اتحادیه جهانی کشتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات دختران ایرانی با این لباس کشتی خواهند گرفت

اتحادیه جهانی کشتی با راه اندازی مسابقه های کشتی، کلاسیک بانوان(با پوشش کامل) از سوی کشور عزیزمان ایران موافقت کرد.

دختران ایرانی با این لباس کشتی خواهند گرفت

دختران ایرانی با این لباس کشتی خواهند گرفت

عبارات مهم : ایران

اتحادیه جهانی کشتی با راه اندازی مسابقه های کشتی، کلاسیک بانوان(با پوشش کامل) از سوی کشور عزیزمان ایران موافقت کرد.

به گزارش نود ؛پس از پیشنهاد فدراسیون کشتی، مبنی بر برگزاری مسابقه های کشتی کلاسیک بانوان (با لباس فرم خاص و پوشیده)کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در این مورد تصمیم گیری کرد.

دختران ایرانی با این لباس کشتی خواهند گرفت

بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که برگزاری این مسابقه ها جهت مسابقه های ملی بانوان از سوی کشور عزیزمان ایران پذیرفته شده است است و از این بعد کشور عزیزمان ایران می تواند این مسابقه های را برگزار نماید.

همچنین اتحادیه جهانی کشتی با آگاهی از تقاضای گسترده بخشی از بانوان علافمند به کشتی در دنیا، بویژه بانوان مسلمان، اعلام کرده است که این حرکت فدراسیون کشتی یک گام بزرگ در جهت توسعه کشتی آزاد زنان است و در آینده دستاوردهای بیشتری در مورد این طرح خواهد داشت.

اتحادیه جهانی کشتی با راه اندازی مسابقه های کشتی، کلاسیک بانوان(با پوشش کامل) از سوی کشور عزیزمان ایران موافقت کرد.

با توجه به تأیید اتحادیه جهانی کشتی فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران در ابتداء می تواند مسابقه های کشتی کلاسیک زنان را با حضور سه تیم داخلی و خارجی در کشور عزیزمان ایران برگزار نماید و با دعوت از تیم های متفاوت خارجی در کشور عزیزمان ایران نسبت به توسعه کشتی کلاسیک بانوان در بین کشورهای دیگر اقدام نماید.

همچنین با توجه به اینکه این طرح مورد استقبال کشورهای مسلمان و دیگر علاقمندان به کشتی که نمی خواهند از دوبنده در مسابقه های استفاده نمایند قرار خواهد گرفت برگزاری مسابقه های با حمایت کشور عزیزمان ایران می تواند در جهت پیشبرد برگزاری مسابقه های کشتی کلاسیک بانوان (با پوشش کامل) در مسابقه های بین المللی، قاره ای و جهانی گام بلندی را بردارد.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | مسابقه | کلاسیک | برگزاری | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs